Hlavní vedoucí oddílu KAM

Bc. Jiří Šnapka - pedagog volného času (Zdravokurz - zdravotník zotavovacích akcí, kurz hlavního vedoucího LT)

mobil: 737 117 491

e-mail: jiri.snapka@seznam.cz

Zástupce hlavního vedoucí oddílu

Jana Šnapková (Zdravokurz - zdravotník zotavovacích akcí, kurz vedoucího oddílu)

mobil: 604 571 439

e-mail: lionjk@seznam.cz

Zástupce hlavního vedoucí oddílu

Jiří Volný (kurz hlavního vedoucího LT)

mobil: 728 514 396

e-mail: jir.volny@seznam.cz

Vedoucí

Vojtěch Marášek (Zdravokurz - zdravotník zotavovacích akcí)

mobil: 604 954 139

e-mail: vojtech.marasek@seznam.cz

Tereza Polehlová

mobil: 773 667 800

e-mail:

Veronika Štveráková

mobil: 792 423 179

e-mail:

Tomáš Volný

mobil: 739 692 096

e-mail: tot.volny12@seznam.cz

Daniel Bedřich - student VŠ

mobil: 775 557 777

e-mail: -dan.bedrich@seznam.cz

Tomáš Konečný - student VŠ (lektor ZÚ Kytara na SVČ Klíč)

mobil: 605 472 441

e-mail: tomas.konecny555@seznam.cz

Marek Kuchař - student VŠ

mobil: 724 718 618

e-mail: mk.kucharmarek@seznam.cz

Daniel Tobola - student VŠ (práce s dětmi v nemocnici, práce s dětmi v rámci výuky hry na kytaru)

mobil: 731 260 528

Zdeněk Žatečka

e-mail: z.zatecka@seznam.cz

Martin Damek

mobil: 737 716 121

e-mail: damekmartin@seznam.cz

Jan Vnuk

mobil: 605 891 998

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider