Pravidla oddílu

1. Na Oddílovky a akce docházím vždy, jak je dáno anebo raději ještě dříve. V případě, že dorazím později tak se omluvím anebo dám přes mobil vědět, že dorazím později, pokud vím, že nedorazím vůbec, tak se dopředu omluvím…

2. Na všechny aktivity oddílu si nosím všechny věci dle seznamu a nenosím nic navíc (mobil, šperky, tablet, větší obnos peněz atd.). Za věci mimo seznam neručíme. Kolo slouží jen na dopravu z akce a na akci.

3. Zápisné do turistického oddílu KAM ve výši 600 Kč na školní rok je nutné zaplatit v plné výši do konce října a k tomu dodat řádně vyplněnou přihlášku. Kdo nebude mít tyto dvě věci splněny po tomto datu, tak bohužel nebude moci dále  pokračovat v činnosti v oddíle KAM, částku je možno do tohoto data zaplatit nadvakrát…

4. Na víkendové akce je nutné se přihlásit v sekci přihlášky na akce do stanoveného termínu a splnit další podmínky akce, jinak bohužel nebudete moci jet…

5. Každý nový člen po splnění nováčkovské zkoušky (odevzdá přihlášku, má zaplaceno zápisné, umí kamácký pozdrav, umí oddílový pokřik, umí oddílové signály, zná důležité údaje o oddíle, má tenisák, má šátek, má uzlovačku) si může zakoupit oddílové tričko za 100 Kč

6. Na nástupy se vždy dostavím do …30

7. Svým chováním a jednáním nedělám ostudu oddílu a ani svým rodičům

8. Ochotně a rád každému pomohu, vyhnu se sporům a hádkám

9. Řídím se pokyny vedoucích oddílu KAM

10. Potřebuji-li radu nebo pomoc s důvěrou se obrátím na svého vedoucího

11. Dodržuji zákaz používání mobilního telefonu, tabletu a jiných podobných zařízení v průběhu programu

12. Každé onemocnění nebo zranění okamžitě ohlásím vedoucímu, včetně přisátého klíštěte

13. Neničím přírodu, ale chráním ji

14. Dřívější opuštění akce je zapotřebí písemně nebo formou sms potvrdit rodičem

15. V případě, že nemůžu přijít na akci či jsem nemocen tak se řádně omluvím

16. Po signálu  -  do 3 sekund utichnu a budu poslouchat, o čem se mluví 

17. Hry se hrají čestně, dle pravidel a až do konce (nebudu kazit hru ostatním)

18. V oddíle se mluví slušně, oslovujeme se přezdívkami či jménem

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!

slider slider